Goldmark- 0210 R2

Goldmark- 0210 R2

Design : Global Architects & Associates ( GA+)
Location: 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Area:  8Om2
Project Year: 2017
Project Architect: Nguyễn Quốc Anh, Bùi Anh Tuấn