Sau một quá trình lâu dài học tập và tham gia cộng tác các dự án, workshop trong và ngoài nước, chúng tôi quyết định thành lập một studio để tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, thực hành và khẳng định được triết lý và bản lĩnh thiết kế riêng.

Với GA+, kiến trúc là một cuộc hành trình khám phá, nghiên cứu, và thấu hiểu các mối quan hệ, giữa con người, kiến trúc và môi trường. Mỗi không gian và nơi chốn đều có ‘’linh hồn’’ và những giá trị của nó cần được khai phá, vì thế, chúng tôi luôn quan tâm đến chất lượng thiết kế thay vì quy mô lớn hay nhỏ của công trình, điều quan trọng nhất là thiết kế đó phải chạm đến cảm xúc của con người.

NGUYEN TRUNG KIEN
Founder
GA+
GA+
NGUYEN QUOC ANH
Founder