Duplex apartment

Duplex apartment
Thông tin dự án:
• Căn hộ duplex Hoàng Thành tower, Hà Nội
• Diện tích: 209m2
• Design by Ga+ & Nio furniture
• Hoàn thành: 2020