Căn hộ 1205 Tràng An Complex

Căn hộ 1205 Tràng An Complex

Design: Global Architects & Associates ( GA+)
Location: Tràng an Complex, 1 Phùng Chí Kiên, Hà Nội
Project Year: 2017

Area: 90 sqm