Nhà Hàng Nhật

Nhà Hàng Nhật

Design: Global Architects & Associates
Location: Đà Nẵng, Việt Nam
Project Year: 2015

Area: 200 m2
Project Architect: Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Trung Kiên
Status: Concept