Magonn Thai Ha

Magonn Thai Ha

Architects: Global Architects & Associates (GA+)
Location: Thái Hà, Hà Nội
Project Year: 2015

Area: 180 m2
Project Architect: Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thành Đạt
Photographs: Nguyễn Quốc Anh