Bệnh viện tim Hà Nội

Bệnh viện tim Hà Nội

Design: Global Architects & Associates (GA+)
Location: Tay Ho street, HaNoi, VietNam
Project Year: 2016

Area: 7000 sqm